Pup Registratie

Verplichte Identificatie en Registratie van honden in Nederland

Sinds 1 april 2013 geldt voor Nederland de verplichte Identificatie & Registratie van Honden.

Met ingang van deze datum is iedere hondenfokker in Nederland wettelijk verplicht alle door hem of haar gefokte pups te laten identificeren en te registreren.

Deze wettelijke verplichting geld voor elk type fokker of eigenaar en voor elk type hond.

De identificatie en registratie van honden bestaat uit de volgende drie onderdelen:

> Iedere fokker is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat iedere pup binnen 7 weken na de geboorte wordt geïdentificeerd met een microchip.

> Iedere fokker is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat iedere pup binnen 8 weken na de geboorte wordt geregistreerd bij een aangewezen databank.

> Iedere fokker is wettelijk verplicht alle wijzingen aangaande de hond door te geven aan de databank. Denk hierbij aan overdracht of overlijden van de hond.

Ook honden die vanuit het buitenland geïmporteerd worden moeten geregistreerd worden. Dit moet binnen 2 weken na aankomst gebeuren. Een geïmporteerde hond moet al in het buitenland gechipt zijn voordat deze in Nederland aankomt. Dit vanwege de unieke landcode van de microchip.

Veranderingen van eigenaren, verblijfplaatsen en de verplaatsingen in of buiten Nederland worden in de Identificatie & Registratiesystemen van de aangewezen databanken bijgehouden. Via de chip kan ook de eigenaar van een gedumpte of verloren hond worden opgespoord. Zo voorkomt het chippen en registreren van honden dierenmishandeling en verwaarlozing.

De geregistreerde gegevens worden gebruikt om na te gaan waar een hond vandaan komt en wie de huidige eigenaar is.

Niet chippen en registreren is strafbaar!

Alle honden die na 1 april 2013 in Nederland zijn geboren moeten dus gechipt en geregistreerd zijn.

Fokkers of eigenaars van een hond die niet gechipt of geregistreerd is zijn strafbaar!